Uroš Metljak

Pozdravljeni!

Sem certificirani integrativni psihoterapevt, univ. dipl. in mag. socialne pedagogike, poročen, ati trem hčerkam in sinu.

Moje pretekle delovne izkušnje so povezane z različnimi skupinami otrok s posebnimi potrebami, še posebej s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pet let sem bil terapevt odvisnikom od prepovedanih drog.

Magistriral sem na socialni pedagogiki z naslovom Soočanje s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami v osnovni šoli.

V privatni praksi poleg vzgojnega svetovanja staršem in svetovanju družinam izvajam tudi psihoterapijo odraslih in mladostnikov. Zaradi mojih delovnih izkušenj se še posebej posvečam najstnikom od 14 leta naprej.

Pod imenom "vzgojno svetovanje" torej povezujem različne izkušnje in metode dela ter tako ponujam staršem in mladostnikom prilagojen proces, ki ga načrtujemo skupaj glede na težave, pričakovanja in zastavljene cilje.

Osnovno vodila svetovanja: začnemo tam, kjer ste in kamor želite; z novimi informacijami in videnjem težav do spremenjenega odnosa; z razumevanjem potreb do boljšega stika drug z drugim in motivacijo za odnos.