Frustriranje

Kaj je to frustriranje? Je poskus najti protiutež pojmu zadovoljevanje. Aha, a je kaj narobe z zadovoljevanjem? Lahko je. Premislimo, preden si odgovorimo. SSKJ opredeli frustracijo kot duševno stanje neugodja zaradi nasprotja med željami in možnostmi, ki jih nudi okolje.